STT Vấn đề của khách hàng Giải pháp Thời gian Chi phí Bảo hành
1 Pin chai, không sạc được Thay pin 20-30 phút 200.000 VNĐ 6 tháng
2 Màn không hiển thị, liệt cảm ứng Thay màn hình 20-30 phút 450.000 VNĐ 10 năm
3 Hỏng camera trước, cảm biến ánh sáng Thay cáp camera trước 20-30 phút 150.000 VNĐ 10 năm
4 Không sạc được, míc thoại hỏng, tai nghe hỏng Thay cáp chân sạc 20-30 phút 150.000 VNĐ 10 năm
5 Gạt rung, volume hỏng Thay cáp phím gạt rung, bolume 20-30 phút 200.000 VNĐ 10 năm
6 Phím nút nguồn hỏng Thay cáp phím nút nguồn 20-30 phút 150.000 VNĐ 10 năm
7 Camera sau mờ, hỏng Thay camera sau 20-30 phút 200.000 VNĐ 10 năm
8 Loa trong nhỏ, rẻ Thay loa thoại 20-30 phút 150.000 VNĐ 10 năm
9 Loa ngoài nhỏ, rè Thay loa ngoài 20-30 phút 200.000 VNĐ 10 năm
10 Không rung, rung rè Thay rung điện thoại 20-30 phút 150.000 VNĐ 10 năm
11 Sóng wifi kém Thay anten wifi 20-30 phút
12 Nút home không bấm được Thay nút Home 20-30 phút 150.000 VNĐ
13 Vỡ kính, màn hiển thị, vẫn cảm ứng được Thay kính 200.000 VNĐ Bảo hành bụi bọt 3 tháng
14 Vỡ kính camera sau Thay kính camera Không bảo hành